Värdegrund

DramaDialogen © Kristofer Nilsson Ahlberg 2021 


B E R Ä T T E L S E N

 

YES! »

Medlem i Lektörsförbundet -  loggan står för kvalitet. Numer lektör även på Författarcentrum.

 

Skriv färdigt din bok! »

Lektör: skriftligt utlåtande med respons  på språk, form och innehåll.

Redaktör: Du skriver - jag coachar/redigerar.

Läs mer på sidan Skriv!

 

• Fågel Fenix som e-bok. »

Ladda ner Fågel Fenix, novellen Skriet eller barnboken Flickan på det flygande tefatet!


DramaDialogen  

Arbete med Värdegrund

 

 

Kristofer Nilsson Ahlberg.

Regissör, dramatiker, skådespelare, drama/teaterpedagog.

Utbildad skrivarpedagog.

 

Jag jobbar med drama, teater och skrivande, är i första hand upphovsman till manus och teaterproduktioner.

Numer även romanförfattare. Läs-länk på sida HEM!

 

Drama & Teater = utmärkta Verktyg

för fortbildning om VÄRDEGRUND

Jag har under 30 års tid arbetat konstnärligt och pedagogiskt med drama och teater, jag har varit initiativtagare och upphovsman till ett stort antal teateruppsättningar i Östergötland och runt om i landet. Allt ifrån barnteater till opera, monologer till uppsättningar med 50 personer i ensemblen.


Nu har dessutom teaterpedagogiskt arbete med personal inom vård & omsorg tillkommit. Idén till detta arbetssätt har jag fått från 7 års samarbete med Etiketterna i Jönköpings kommun, en personalteatergrupp inom vård & omsorg.


2007-14 arbetade jag med Teater Näktergalen i Norrköpings kommun, PUFF. Vi spelade interaktiv teater på temat värdegrund där publiken fick vara med och påverka både under och efter föreställningen. Vi använde oss av verktyg som drama, rollspel och forumteater.DramaDialogen Kontakt:


 
 
 
 


Bilder: Tore Helming

Drama & teater som verktyg i personalgrupper


Målsättning och syfte: att via ett lustfyllt arbete med drama/teater stärka personalens självkänsla och yrkesidentitet.


Metod: från enkla dramaövningar till improvisation och rollspel samt diskussioner. Vi leker med, undersöker de olika roller som vi alla "spelar", på så sätt vänder vi upp och ner på de förhållningssätt och attityder som ofta blir till fastlåsta mönster i en arbetsgrupp. Genom att gestalta olika svårhanterbara situationer på arbetsplatsen skapar vi en gemensam upplevelse som sedan kan öppna upp för en tydligare kommunikation.

Genom att våga öppna våra inre dörrar skapar vi ett bättre arbetsklimat. Det handlar om kommunikation för och genom alla i laget. En tydlig kommunikation skapar en trygghet som blir till en gemenskap.

När man arbetar med människor, t ex inom  vård & omsorg, är det viktigt med den egna medvetenheten om vad man gör och hur. Naturligtvis spelar det stor roll hur personalgruppen fungerar tillsammans, en otrygg arbetstagare kan inte på egen hand skapa glädje hos brukarna.


Workshop 3-4 timmar, utbildning 5-10 ggr eller efter beställarens behov.

Jag är öppen för dialog.